Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Köpingebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Köpingebro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Köpingebro 880 12,5% 35,6% 24,3% 27,6% 4,9% 49,4% 50,6%   2,2%
Summa 880 12,5% 35,6% 24,3% 27,6% 4,9% 49,4% 50,6% 2,2%

http://www.val.se