Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Ystad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ystad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1351 13,8% 25,8% 26,3% 34,2% 6,0% 50,9% 49,1%   3,1%
Bellevue S 1102 19,8% 23,8% 24,1% 32,3% 4,4% 43,8% 56,2%   0,5%
Edvinshem N 1202 12,6% 23,9% 23,5% 40,1% 3,8% 46,3% 53,7%   1,8%
Edvinshem SÖ-Gjuteriet 1417 12,4% 19,4% 21,2% 47,0% 3,9% 43,8% 56,2%   1,8%
Egna hem-Solbacken SÖ 994 16,7% 26,4% 28,6% 28,4% 6,6% 49,8% 50,2%   2,8%
Gamla staden V 1542 15,6% 21,9% 23,3% 39,2% 3,0% 43,1% 56,9%   3,0%
Gamla staden Ö 1615 21,5% 19,3% 22,8% 36,3% 4,7% 45,3% 54,7%   3,5%
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1079 10,4% 22,2% 27,0% 40,4% 4,4% 50,5% 49,5%   1,8%
Hälsobacken 1052 13,1% 25,7% 23,4% 37,8% 3,4% 48,5% 51,5%   1,4%
Köpingebro 880 12,5% 35,6% 24,3% 27,6% 4,9% 49,4% 50,6%   2,2%
Löderup m fl 982 10,4% 23,6% 27,3% 38,7% 3,9% 50,3% 49,7%   5,0%
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1310 9,2% 31,1% 25,0% 34,6% 3,4% 50,5% 49,5%   2,1%
Solbacken N 1248 16,8% 28,8% 21,9% 32,5% 4,2% 47,9% 52,1%   1,9%
StHerrestad-Hedeskoga-Bussjö-Källesj 1506 12,9% 41,8% 27,8% 17,6% 5,8% 52,4% 47,6%   1,1%
Surbrunnen-Östra förstaden N 1665 19,9% 21,0% 20,3% 38,8% 3,8% 46,7% 53,3%   0,9%
Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup mfl 1536 13,0% 32,2% 28,4% 26,4% 4,6% 50,5% 49,5%   2,2%
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 1084 14,9% 29,8% 30,8% 24,5% 4,9% 50,9% 49,1%   1,8%
Västra Sjöstaden-Åkesholm 1105 15,7% 31,0% 22,2% 31,2% 5,2% 47,0% 53,0%   1,0%
Ö förstaden S-Regementet-Sandskogen 1242 13,2% 23,3% 29,1% 34,5% 3,8% 48,3% 51,7%   2,6%
Ystad 23912 14,6% 26,5% 25,0% 33,9% 4,4% 48,1% 51,9% 2,1%

http://www.val.se