Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup mfl 1536 13,0% 32,2% 28,4% 26,4% 4,6% 50,5% 49,5%   2,2%
Summa 1536 13,0% 32,2% 28,4% 26,4% 4,6% 50,5% 49,5% 2,2%

http://www.val.se