Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hälsobacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hälsobacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hälsobacken 1052 13,1% 25,7% 23,4% 37,8% 3,4% 48,5% 51,5%   1,4%
Summa 1052 13,1% 25,7% 23,4% 37,8% 3,4% 48,5% 51,5% 1,4%

http://www.val.se