Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Egna hem-Solbacken SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Egna hem-Solbacken SÖ

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Egna hem-Solbacken SÖ 994 16,7% 26,4% 28,6% 28,4% 6,6% 49,8% 50,2%   2,8%
Summa 994 16,7% 26,4% 28,6% 28,4% 6,6% 49,8% 50,2% 2,8%

http://www.val.se