Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Edvinshem SÖ-Gjuteriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Edvinshem SÖ-Gjuteriet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edvinshem SÖ-Gjuteriet 1417 12,4% 19,4% 21,2% 47,0% 3,9% 43,8% 56,2%   1,8%
Summa 1417 12,4% 19,4% 21,2% 47,0% 3,9% 43,8% 56,2% 1,8%

http://www.val.se