2018-09-12 19:05:39

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

22,62%
9,50%
6,51%
6,40%
21,28%
8,78%
5,68%
17,25%
0,62%
1,34%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 79,64%
-6,11
2014: 85,75%

Röstfördelning - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 219 22,62% -68 -4,15 287 26,77%
C Centerpartiet 92 9,50% +34 +4,09 58 5,41%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 63 6,51% -22 -1,42 85 7,93%
KD Kristdemokraterna 62 6,40% +18 +2,30 44 4,10%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 206 21,28% -24 -0,17 230 21,46%
V Vänsterpartiet 85 8,78%   +0,85 85 7,93%
MP Miljöpartiet de gröna 55 5,68% -42 -3,37 97 9,05%
SD Sverigedemokraterna 167 17,25% +47 +6,06 120 11,19%
FI Feministiskt initiativ 6 0,62% -50 -4,60 56 5,22%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,34% +3 +0,41 10 0,93%
  Giltiga röster 968 100,00% -104   1072 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,51% -5 -0,41 10 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 974 79,64% -109 -6,11 1083 85,75%
  Antal röstberättigade 1223   -40   1263  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,41% +4 +0,41    
PP Piratpartiet 3 0,31% +2 +0,22 1 0,09%
MED Medborgerlig Samling 2 0,21% +2 +0,21    
DD Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
ENH Enhet 1 0,10% -2 -0,18 3 0,28%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,10% +1 +0,10    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti     -1 -0,09 1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,47 5 0,47%
  Totalt övriga partier 13 1,34% +3 +0,41 10 0,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se