Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fontin-Gamla Staden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fontin-Gamla Staden 1223 24,2% 27,6% 26,7% 21,5% 7,1% 49,7% 50,3%   3,7%
Summa 1223 24,2% 27,6% 26,7% 21,5% 7,1% 49,7% 50,3% 3,7%

http://www.val.se