Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Komarken N-Gamla Grinden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Komarken N-Gamla Grinden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken N-Gamla Grinden 1203 22,1% 27,2% 23,9% 26,8% 4,8% 47,4% 52,6%   2,4%
Summa 1203 22,1% 27,2% 23,9% 26,8% 4,8% 47,4% 52,6% 2,4%

http://www.val.se