Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Komarken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Komarken V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken V 1186 27,7% 26,9% 23,5% 21,9% 6,0% 51,9% 48,1%   3,2%
Summa 1186 27,7% 26,9% 23,5% 21,9% 6,0% 51,9% 48,1% 3,2%

http://www.val.se