Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Kungälv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kungälv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aröd-Skålldal 1075 16,7% 31,3% 28,7% 23,3% 5,9% 51,5% 48,5%   0,6%
Centrum 1220 19,0% 19,4% 21,3% 40,2% 4,6% 43,9% 56,1%   1,7%
Diseröd-Dösebacka 1206 13,8% 37,4% 20,6% 28,2% 6,4% 50,5% 49,5%   0,9%
Fontin-Gamla Staden 1223 24,2% 27,6% 26,7% 21,5% 7,1% 49,7% 50,3%   3,7%
Fridhem-Tveten 1423 18,0% 28,4% 22,2% 31,4% 4,9% 46,9% 53,1%   1,5%
Harestad 800 15,2% 31,4% 29,4% 24,0% 4,9% 51,6% 48,4%   1,0%
Hålta-Lökeberg 968 15,0% 32,2% 29,8% 23,0% 5,7% 52,2% 47,8%   1,7%
Kareby-Ullstorp 1128 10,3% 52,3% 20,9% 16,5% 3,3% 49,4% 50,6%   1,2%
Kode 1094 12,8% 36,9% 20,6% 29,7% 4,6% 48,9% 51,1%   0,8%
Komarken N-Gamla Grinden 1203 22,1% 27,2% 23,9% 26,8% 4,8% 47,4% 52,6%   2,4%
Komarken S-Grinden 1276 13,9% 27,3% 26,7% 32,1% 5,3% 49,1% 50,9%   2,4%
Komarken V 1186 27,7% 26,9% 23,5% 21,9% 6,0% 51,9% 48,1%   3,2%
Komarken Ö 884 27,7% 23,1% 23,5% 25,7% 4,6% 48,1% 51,9%   1,4%
Kovikshamn-Glose 1396 13,3% 28,2% 30,7% 27,8% 4,2% 52,1% 47,9%   1,6%
Kärna-Staby 1285 16,7% 36,7% 24,0% 22,5% 5,1% 50,0% 50,0%   0,9%
Lundby-Skårby-Arnebo 1022 16,7% 38,1% 25,3% 19,9% 5,6% 51,4% 48,6%   1,2%
Marstrand 1248 10,6% 20,4% 28,2% 40,9% 3,0% 48,4% 51,6%   3,9%
Munkegärde 1380 17,8% 33,2% 26,1% 22,9% 5,7% 47,8% 52,2%   1,1%
Rollsbo-Bredsten 936 11,8% 34,7% 26,5% 27,0% 5,4% 50,0% 50,0%   2,6%
Sadelmakaren-Reparatören 1044 12,8% 15,4% 18,8% 53,0% 1,7% 42,8% 57,2%   1,3%
Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr 1187 21,7% 20,4% 23,8% 34,1% 4,8% 47,2% 52,8%   0,8%
Solberga-Rörtången 1207 15,8% 34,7% 27,9% 21,5% 4,5% 51,5% 48,5%   1,5%
Solberg-Duvesjön-Norrmannebo 1186 15,1% 35,8% 28,7% 20,5% 5,8% 52,3% 47,7%   1,3%
Sparrås-Tornhaga 1358 18,9% 41,8% 22,5% 16,8% 7,2% 49,8% 50,2%   1,7%
Tega-Vena-Ulvesund 1431 13,7% 36,8% 24,7% 24,7% 5,8% 50,5% 49,5%   1,8%
Tjuvkil-Instön-Tofta 1417 12,8% 28,7% 32,4% 26,0% 4,2% 51,4% 48,6%   2,0%
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd 1466 18,6% 41,7% 24,6% 15,0% 6,3% 47,3% 52,7%   0,7%
Ytterby C-Kastellegården 1448 18,6% 26,5% 19,5% 35,4% 4,2% 46,4% 53,6%   0,8%
Kungälv 33697 16,8% 31,3% 25,0% 26,8% 5,1% 49,2% 50,8% 1,6%

http://www.val.se