Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd 1466 18,6% 41,7% 24,6% 15,0% 6,3% 47,3% 52,7%   0,7%
Summa 1466 18,6% 41,7% 24,6% 15,0% 6,3% 47,3% 52,7% 0,7%

http://www.val.se