Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Solberga-Rörtången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Solberga-Rörtången

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solberga-Rörtången 1207 15,8% 34,7% 27,9% 21,5% 4,5% 51,5% 48,5%   1,5%
Summa 1207 15,8% 34,7% 27,9% 21,5% 4,5% 51,5% 48,5% 1,5%

http://www.val.se