Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Komarken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Komarken Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken Ö 884 27,7% 23,1% 23,5% 25,7% 4,6% 48,1% 51,9%   1,4%
Summa 884 27,7% 23,1% 23,5% 25,7% 4,6% 48,1% 51,9% 1,4%

http://www.val.se