Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kovikshamn-Glose

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kovikshamn-Glose

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kovikshamn-Glose 1396 13,3% 28,2% 30,7% 27,8% 4,2% 52,1% 47,9%   1,6%
Summa 1396 13,3% 28,2% 30,7% 27,8% 4,2% 52,1% 47,9% 1,6%

http://www.val.se