Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hålta-Lökeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hålta-Lökeberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hålta-Lökeberg 968 15,0% 32,2% 29,8% 23,0% 5,7% 52,2% 47,8%   1,7%
Summa 968 15,0% 32,2% 29,8% 23,0% 5,7% 52,2% 47,8% 1,7%

http://www.val.se