Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rollsbo-Bredsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rollsbo-Bredsten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rollsbo-Bredsten 936 11,8% 34,7% 26,5% 27,0% 5,4% 50,0% 50,0%   2,6%
Summa 936 11,8% 34,7% 26,5% 27,0% 5,4% 50,0% 50,0% 2,6%

http://www.val.se