Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Aröd-Skålldal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aröd-Skålldal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aröd-Skålldal 1075 16,7% 31,3% 28,7% 23,3% 5,9% 51,5% 48,5%   0,6%
Summa 1075 16,7% 31,3% 28,7% 23,3% 5,9% 51,5% 48,5% 0,6%

http://www.val.se