Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby-Skårby-Arnebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby-Skårby-Arnebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby-Skårby-Arnebo 1022 16,7% 38,1% 25,3% 19,9% 5,6% 51,4% 48,6%   1,2%
Summa 1022 16,7% 38,1% 25,3% 19,9% 5,6% 51,4% 48,6% 1,2%

http://www.val.se