Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tjuvkil-Instön-Tofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tjuvkil-Instön-Tofta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjuvkil-Instön-Tofta 1417 12,8% 28,7% 32,4% 26,0% 4,2% 51,4% 48,6%   2,0%
Summa 1417 12,8% 28,7% 32,4% 26,0% 4,2% 51,4% 48,6% 2,0%

http://www.val.se