Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kareby-Ullstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kareby-Ullstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kareby-Ullstorp 1128 10,3% 52,3% 20,9% 16,5% 3,3% 49,4% 50,6%   1,2%
Summa 1128 10,3% 52,3% 20,9% 16,5% 3,3% 49,4% 50,6% 1,2%

http://www.val.se