Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1220 19,0% 19,4% 21,3% 40,2% 4,6% 43,9% 56,1%   1,7%
Summa 1220 19,0% 19,4% 21,3% 40,2% 4,6% 43,9% 56,1% 1,7%

http://www.val.se