Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kode

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kode

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kode 1094 12,8% 36,9% 20,6% 29,7% 4,6% 48,9% 51,1%   0,8%
Summa 1094 12,8% 36,9% 20,6% 29,7% 4,6% 48,9% 51,1% 0,8%

http://www.val.se