Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Munkegärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munkegärde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkegärde 1380 17,8% 33,2% 26,1% 22,9% 5,7% 47,8% 52,2%   1,1%
Summa 1380 17,8% 33,2% 26,1% 22,9% 5,7% 47,8% 52,2% 1,1%

http://www.val.se