Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr 1187 21,7% 20,4% 23,8% 34,1% 4,8% 47,2% 52,8%   0,8%
Summa 1187 21,7% 20,4% 23,8% 34,1% 4,8% 47,2% 52,8% 0,8%

http://www.val.se