Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sparrås-Tornhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sparrås-Tornhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sparrås-Tornhaga 1358 18,9% 41,8% 22,5% 16,8% 7,2% 49,8% 50,2%   1,7%
Summa 1358 18,9% 41,8% 22,5% 16,8% 7,2% 49,8% 50,2% 1,7%

http://www.val.se