Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Marstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marstrand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marstrand 1248 10,6% 20,4% 28,2% 40,9% 3,0% 48,4% 51,6%   3,9%
Summa 1248 10,6% 20,4% 28,2% 40,9% 3,0% 48,4% 51,6% 3,9%

http://www.val.se