Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Harestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Harestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harestad 800 15,2% 31,4% 29,4% 24,0% 4,9% 51,6% 48,4%   1,0%
Summa 800 15,2% 31,4% 29,4% 24,0% 4,9% 51,6% 48,4% 1,0%

http://www.val.se