Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fridhem-Tveten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fridhem-Tveten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem-Tveten 1423 18,0% 28,4% 22,2% 31,4% 4,9% 46,9% 53,1%   1,5%
Summa 1423 18,0% 28,4% 22,2% 31,4% 4,9% 46,9% 53,1% 1,5%

http://www.val.se