Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ytterby C-Kastellegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ytterby C-Kastellegården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterby C-Kastellegården 1448 18,6% 26,5% 19,5% 35,4% 4,2% 46,4% 53,6%   0,8%
Summa 1448 18,6% 26,5% 19,5% 35,4% 4,2% 46,4% 53,6% 0,8%

http://www.val.se