Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Solberg-Duvesjön-Norrmannebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Solberg-Duvesjön-Norrmannebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solberg-Duvesjön-Norrmannebo 1186 15,1% 35,8% 28,7% 20,5% 5,8% 52,3% 47,7%   1,3%
Summa 1186 15,1% 35,8% 28,7% 20,5% 5,8% 52,3% 47,7% 1,3%

http://www.val.se