Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tega-Vena-Ulvesund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tega-Vena-Ulvesund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tega-Vena-Ulvesund 1431 13,7% 36,8% 24,7% 24,7% 5,8% 50,5% 49,5%   1,8%
Summa 1431 13,7% 36,8% 24,7% 24,7% 5,8% 50,5% 49,5% 1,8%

http://www.val.se