Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Komarken S-Grinden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Komarken S-Grinden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken S-Grinden 1276 13,9% 27,3% 26,7% 32,1% 5,3% 49,1% 50,9%   2,4%
Summa 1276 13,9% 27,3% 26,7% 32,1% 5,3% 49,1% 50,9% 2,4%

http://www.val.se