Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Svedala - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bara, Skabersjö, Torup 1653 12,5% 42,8% 26,7% 18,0% 6,2% 50,2% 49,8% 6,7%  
Bara Värby 1258 13,3% 42,8% 21,1% 22,8% 6,1% 49,8% 50,2% 3,1%  
Klågerup, Hyby, Holmeja 995 14,3% 41,7% 26,0% 18,0% 5,8% 51,1% 48,9% 5,8%  
Klågerups centrum 1017 14,4% 44,8% 26,1% 14,7% 8,6% 51,1% 48,9% 3,4%  
Svedala centrum 1342 22,9% 26,6% 19,4% 31,1% 6,9% 46,5% 53,5% 3,4%  
Svedala kyrkan 1547 17,8% 33,6% 24,1% 24,5% 5,8% 47,6% 52,4% 3,2%  
Svedala norr 1555 15,8% 47,1% 24,7% 12,4% 7,8% 49,1% 50,9% 2,8%  
Svedala stadsparken 1652 17,9% 36,2% 22,6% 23,3% 7,1% 47,0% 53,0% 3,1%  
Svedala söder 999 12,2% 53,8% 18,6% 15,4% 5,2% 49,6% 50,4% 4,6%  
Svedala väster 1363 13,3% 33,3% 29,0% 24,4% 6,1% 51,5% 48,5% 4,3%  
Svedala öster - Börringe 1467 14,2% 41,2% 28,5% 16,1% 6,7% 52,8% 47,2% 3,9%  
Svedala 14848 15,5% 39,9% 24,4% 20,3% 6,6% 49,5% 50,5% 4,0%

http://www.val.se