Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Svedala - Ålder och kön - Bara, Skabersjö, Torup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bara, Skabersjö, Torup 1653 12,5% 42,8% 26,7% 18,0% 6,2% 50,2% 49,8% 6,7%  
Summa 1653 12,5% 42,8% 26,7% 18,0% 6,2% 50,2% 49,8% 6,7%

http://www.val.se