Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Svedala - Ålder och kön - Svedala öster - Börringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svedala öster - Börringe 1467 14,2% 41,2% 28,5% 16,1% 6,7% 52,8% 47,2% 3,9%  
Summa 1467 14,2% 41,2% 28,5% 16,1% 6,7% 52,8% 47,2% 3,9%

http://www.val.se