Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ragunda - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Döviken 706 14,0% 24,9% 28,3% 32,7% 6,4% 54,7% 45,3% 1,6%  
Fors 1109 13,7% 24,4% 26,8% 35,1% 6,5% 51,6% 48,4% 3,5%  
Hammaren 1654 14,9% 25,2% 27,1% 32,8% 7,0% 48,6% 51,4% 1,8%  
Stugubyn 1101 13,7% 26,8% 25,3% 34,2% 5,3% 51,6% 48,4% 1,2%  
Ragunda 4570 14,2% 25,4% 26,8% 33,7% 6,3% 51,0% 49,0% 2,0%

http://www.val.se