Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ragunda - Ålder och kön - Fors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fors 1109 13,7% 24,4% 26,8% 35,1% 6,5% 51,6% 48,4% 3,5%  
Summa 1109 13,7% 24,4% 26,8% 35,1% 6,5% 51,6% 48,4% 3,5%

http://www.val.se