Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ragunda - Ålder och kön - Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammaren 1654 14,9% 25,2% 27,1% 32,8% 7,0% 48,6% 51,4% 1,8%  
Summa 1654 14,9% 25,2% 27,1% 32,8% 7,0% 48,6% 51,4% 1,8%

http://www.val.se