Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvsbyn - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vidsel 1624 13,1% 23,7% 30,0% 33,2% 6,4% 53,4% 46,6% 4,2%  
Älvsbyns N 1746 17,8% 27,7% 18,7% 35,7% 6,9% 47,4% 52,6% 2,1%  
Älvsbyns V 1627 18,6% 29,9% 31,1% 20,5% 7,3% 52,1% 47,9% 2,2%  
Älvsbyns Ö 1768 14,8% 31,4% 25,1% 28,8% 7,5% 49,3% 50,7% 1,6%  
Älvsbyn 6765 16,1% 28,2% 26,1% 29,6% 7,0% 50,5% 49,5% 2,5%

http://www.val.se