Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvsbyn - Ålder och kön - Älvsbyns V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbyns V 1627 18,6% 29,9% 31,1% 20,5% 7,3% 52,1% 47,9% 2,2%  
Summa 1627 18,6% 29,9% 31,1% 20,5% 7,3% 52,1% 47,9% 2,2%

http://www.val.se