Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvsbyn - Ålder och kön - Vidsel

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vidsel 1624 13,1% 23,7% 30,0% 33,2% 6,4% 53,4% 46,6% 4,2%  
Summa 1624 13,1% 23,7% 30,0% 33,2% 6,4% 53,4% 46,6% 4,2%

http://www.val.se