Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Storuman - Ålder och kön - Luspen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Luspen 1646 16,6% 27,4% 23,8% 32,1% 6,8% 48,1% 51,9% 1,8%  
Summa 1646 16,6% 27,4% 23,8% 32,1% 6,8% 48,1% 51,9% 1,8%

http://www.val.se