Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Storuman - Ålder och kön - Hemavan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemavan 564 14,0% 29,3% 26,2% 30,5% 6,4% 55,1% 44,9% 5,1%  
Summa 564 14,0% 29,3% 26,2% 30,5% 6,4% 55,1% 44,9% 5,1%

http://www.val.se