Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Storuman - Ålder och kön - Tärnaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tärnaby 677 13,0% 29,7% 25,0% 32,3% 5,6% 49,0% 51,0% 3,0%  
Summa 677 13,0% 29,7% 25,0% 32,3% 5,6% 49,0% 51,0% 3,0%

http://www.val.se