Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-22 21:53:23

Val till riksdagen - Röster - Göteborg, Centrum

Samtliga 66 valdistrikt räknade

34,36%
5,13%
9,76%
5,62%
16,24%
9,10%
14,15%
3,41%
2,23%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 86,08%
+3,10
2006: 82,98%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 28134 34,36% +3199 +1,46 24935 32,91%
C Centerpartiet 4198 5,13% -30 -0,45 4228 5,58%
FP Folkpartiet liberalerna 7993 9,76% -1312 -2,52 9305 12,28%
KD Kristdemokraterna 4601 5,62% +570 +0,30 4031 5,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13294 16,24% -1293 -3,01 14587 19,25%
V Vänsterpartiet 7448 9,10% +870 +0,42 6578 8,68%
MP Miljöpartiet de gröna 11584 14,15% +3138 +3,00 8446 11,15%
SD Sverigedemokraterna 2795 3,41% +1594 +1,83 1201 1,59%
ÖVR Övriga partier 1825 2,23% -636 -1,02 2461 3,25%
  Giltiga röster 81872 100,00% +6100   75772 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 759 0,92% -434 -0,63 1193 1,55%
OG Ogiltiga röster - övriga 28 0,03% -14 -0,02 42 0,05%
VDT Valdeltagande 82659 86,08% +5652 +3,10 77007 82,98%
  Antal röstberättigade 96030   +3225   92805  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
33,00% 6,75% 10,58% 7,17% 17,33% 6,50% 12,83% 3,58% 2,25% 0,91%   83,57%
23,77% 2,83% 8,17% 4,82% 21,57% 13,51% 17,28% 4,92% 3,14% 1,14%   83,06%
28,37% 5,84% 10,36% 7,14% 19,32% 9,15% 14,49% 2,72% 2,62% 0,70%   83,21%
40,18% 6,52% 10,77% 5,61% 13,95% 5,61% 11,98% 3,03% 2,35% 0,15%   74,42%
33,86% 5,26% 10,11% 8,31% 16,07% 8,31% 13,02% 2,77% 2,29% 1,03%   81,19%
36,47% 4,48% 10,19% 5,54% 21,97% 5,98% 10,46% 4,13% 0,79% 0,70% 0,17% 78,15%
42,61% 5,65% 12,07% 8,04% 10,76% 3,59% 12,28% 3,48% 1,52% 0,33%   85,78%
23,84% 4,82% 9,23% 3,85% 20,87% 10,59% 18,22% 5,94% 2,65% 1,19% 0,24% 83,05%
36,70% 5,69% 10,11% 4,82% 19,42% 5,69% 12,32% 3,28% 1,94% 0,93%   84,05%
46,72% 3,92% 11,47% 7,12% 10,40% 5,13% 9,76% 3,63% 1,85% 0,50%   80,03%
45,16% 5,40% 11,16% 5,40% 11,38% 5,84% 11,23% 2,22% 2,22% 0,44%   81,04%
37,62% 5,63% 9,57% 6,75% 16,51% 6,19% 13,60% 2,63% 1,50% 0,56% 0,09% 79,78%
35,09% 5,20% 10,46% 6,76% 19,00% 7,26% 10,68% 3,63% 1,92% 1,13%   81,11%
42,06% 5,48% 10,68% 7,89% 11,88% 4,09% 12,53% 3,34% 2,04% 1,19%   81,28%
30,55% 4,18% 9,87% 5,55% 20,61% 9,44% 12,68% 4,47% 2,67% 1,07%   81,05%
29,24% 7,73% 12,94% 5,59% 13,97% 9,12% 15,08% 3,45% 2,89% 0,83%   84,61%
23,31% 4,07% 7,99% 3,79% 26,02% 9,76% 17,21% 5,28% 2,57% 0,81%   76,31%
50,54% 6,45% 12,52% 9,37% 7,76% 3,38% 7,14% 2,07% 0,77% 0,46% 0,15% 75,94%
27,73% 6,70% 12,49% 4,32% 16,07% 6,34% 18,55% 3,76% 4,04% 0,91%   81,95%
46,39% 5,81% 12,06% 7,28% 8,49% 4,21% 11,68% 2,04% 2,04% 0,76%   84,48%
37,23% 4,67% 9,27% 6,18% 15,07% 7,76% 12,51% 4,97% 2,34% 1,41%   81,33%
35,24% 9,35% 14,39% 6,12% 10,59% 6,29% 14,06% 2,23% 1,74% 0,66%   85,89%
41,36% 3,67% 11,78% 5,95% 16,59% 5,89% 10,01% 3,67% 1,08% 0,75%   83,78%
45,56% 4,44% 9,53% 8,80% 10,02% 5,82% 10,74% 3,55% 1,53% 0,56%   74,02%
39,15% 4,17% 13,05% 4,80% 17,77% 6,45% 9,28% 3,62% 1,73% 1,47% 0,08% 82,08%
22,35% 8,13% 8,42% 3,92% 13,35% 10,60% 24,24% 2,03% 6,97% 2,13%   79,37%
24,27% 4,70% 8,65% 8,94% 18,81% 10,35% 16,65% 3,39% 4,23% 1,12%   84,25%
48,64% 6,03% 9,33% 8,34% 12,22% 3,88% 7,02% 3,39% 1,16% 1,22%   83,34%
37,61% 6,67% 10,00% 6,75% 13,85% 6,15% 12,82% 4,02% 2,14% 1,10%   81,87%
43,47% 6,17% 11,23% 6,98% 11,01% 5,29% 12,04% 2,42% 1,40% 0,66%   81,75%
50,33% 4,57% 11,92% 7,57% 8,57% 4,12% 7,46% 3,90% 1,56% 0,88%   80,25%
52,33% 6,45% 8,90% 6,45% 8,98% 3,51% 8,41% 3,18% 1,80% 0,16% 0,08% 82,86%
35,98% 6,18% 10,98% 6,88% 14,20% 4,79% 14,98% 3,22% 2,79% 1,12% 0,17% 83,01%
29,31% 3,74% 10,20% 5,46% 21,19% 10,06% 14,22% 3,52% 2,30% 1,00% 0,07% 79,09%
27,34% 3,29% 8,74% 4,76% 18,46% 16,08% 16,22% 2,94% 2,17% 1,17% 0,07% 82,41%
37,42% 5,74% 12,06% 4,59% 13,97% 8,04% 12,44% 3,54% 2,20% 0,48%   84,20%
39,57% 4,84% 12,13% 6,03% 11,97% 9,44% 11,74% 2,54% 1,74% 0,71%   85,29%
39,80% 5,44% 12,02% 5,33% 11,79% 8,28% 12,93% 3,29% 1,13% 0,23% 0,11% 85,42%
37,16% 5,85% 9,33% 3,70% 12,66% 9,40% 17,10% 2,37% 2,44% 0,73% 0,07% 79,09%
32,96% 5,03% 8,66% 4,00% 17,32% 10,80% 14,62% 3,91% 2,70% 1,56%   82,22%
22,86% 3,80% 9,71% 4,77% 17,48% 18,45% 17,83% 2,91% 2,21% 0,53%   87,55%
38,95% 5,78% 12,03% 6,73% 14,07% 7,41% 10,20% 2,99% 1,84% 1,01%   84,34%
29,56% 5,40% 9,24% 4,43% 18,18% 12,12% 16,26% 2,14% 2,66% 0,81%   84,35%
23,81% 5,43% 7,14% 3,24% 16,76% 18,76% 18,19% 3,81% 2,86% 1,04%   82,44%
38,64% 6,11% 10,01% 5,71% 11,41% 9,11% 14,51% 2,30% 2,20% 0,70% 0,10% 75,21%
29,95% 4,77% 8,09% 3,93% 16,94% 12,86% 19,29% 2,42% 1,74% 0,83%   82,44%
26,79% 3,48% 7,17% 5,49% 21,86% 13,45% 14,46% 5,49% 1,79% 1,76%   81,95%
20,35% 3,65% 8,80% 3,82% 18,60% 15,61% 21,68% 4,15% 3,32% 0,66%   78,35%
43,69% 4,44% 13,14% 7,05% 13,40% 6,01% 8,53% 2,18% 1,57% 0,43%   85,74%
28,25% 4,07% 6,61% 3,35% 20,02% 14,23% 16,77% 3,96% 2,74% 0,20% 0,20% 82,89%
38,39% 6,54% 12,98% 9,81% 9,71% 5,56% 13,41% 1,74% 1,85% 1,18% 0,11% 79,67%
20,57% 4,41% 7,89% 3,33% 16,32% 16,71% 24,67% 2,71% 3,40% 0,84%   88,53%
17,33% 3,97% 4,93% 2,23% 18,52% 22,02% 24,64% 2,70% 3,66% 1,02%   84,34%
16,93% 4,61% 7,31% 2,91% 23,95% 17,33% 20,24% 2,91% 3,81% 1,29%   82,94%
14,55% 2,81% 5,77% 1,99% 22,37% 23,13% 22,72% 3,16% 3,50% 1,22% 0,07% 85,61%
16,62% 3,14% 5,26% 2,59% 22,25% 20,68% 22,44% 4,89% 2,12% 1,19%   81,19%
31,90% 5,98% 8,67% 5,47% 19,28% 8,84% 13,22% 4,71% 1,94% 0,67%   81,42%
31,86% 5,39% 8,57% 6,29% 20,18% 7,67% 14,58% 3,52% 1,94% 1,23% 0,07% 80,77%
37,67% 5,96% 9,93% 6,70% 14,86% 6,62% 12,73% 3,61% 1,91% 0,51%   85,11%
24,47% 5,71% 9,57% 5,03% 21,28% 10,06% 16,44% 5,32% 2,13% 1,33% 0,19% 79,55%
37,57% 4,94% 10,49% 6,62% 15,51% 6,31% 13,76% 3,35% 1,44% 0,98% 0,08% 83,38%
26,93% 3,33% 5,97% 3,43% 35,06% 10,09% 8,62% 5,00% 1,57% 1,35%   79,01%
28,72% 3,52% 7,33% 3,81% 24,62% 11,43% 13,70% 5,05% 1,83% 1,30%   79,80%
34,87% 4,15% 9,43% 6,50% 18,28% 6,79% 13,10% 5,37% 1,51% 1,30%   81,44%
34,67% 4,81% 8,38% 6,19% 19,01% 8,16% 12,38% 5,03% 1,38% 2,00%   73,31%
41,95% 5,47% 8,20% 4,44% 12,92% 7,23% 14,71% 2,36% 2,72% 0,86% 0,07%  
Göteborg, Centrum 34,36% 5,13% 9,76% 5,62% 16,24% 9,10% 14,15% 3,41% 2,23% 0,92% 0,03% 86,08%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
FI Feministiskt initiativ 968 1,18% -321 -0,52 1289 1,70%
PP Piratpartiet 728 0,89% +95 +0,05 633 0,84%
KLP Klassiskt liberala partiet 30 0,04% +25 +0,03 5 0,01%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 23 0,03% +12 +0,01 11 0,01%
ENH Enhet 8 0,01% -35 -0,05 43 0,06%
ND Nationaldemokraterna 6 0,01% -15 -0,02 21 0,03%
  Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati 5 0,01% +5 +0,01    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4   -99 -0,13 103 0,14%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 3   +3      
  Frihetspartiet 3   +3      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2   +2      
  Spritpartiet 1   +1      
SVP Svenskarnas parti 1   +1      
Sjvåp Sjukvårdspartiet     -76 -0,10 76 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 43 0,05% -237 -0,32 280 0,37%
  Totalt övriga partier 1825 2,23% -636 -1,02 2461 3,25%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Handskriven beteckning Antal
2010
Tillit 4
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 3
TilliT 3
Kommunistiska Partiet 2
Kommunistiska partiet 2
Partier med färre än 2 röster 29

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se