Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-22 20:33:59

Val till riksdagen - Röster - Göteborg, Väster

Samtliga 73 valdistrikt räknade

33,83%
3,87%
9,03%
8,57%
20,73%
7,76%
9,96%
4,58%
1,67%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 86,30%
+2,70
2006: 83,59%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 28799 33,83% +4471 +3,34 24328 30,48%
C Centerpartiet 3295 3,87% -221 -0,54 3516 4,41%
FP Folkpartiet liberalerna 7689 9,03% -940 -1,78 8629 10,81%
KD Kristdemokraterna 7295 8,57% -237 -0,87 7532 9,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17652 20,73% -1849 -3,70 19501 24,43%
V Vänsterpartiet 6609 7,76% +512 +0,12 6097 7,64%
MP Miljöpartiet de gröna 8482 9,96% +2388 +2,33 6094 7,64%
SD Sverigedemokraterna 3897 4,58% +2003 +2,20 1894 2,37%
ÖVR Övriga partier 1422 1,67% -802 -1,12 2224 2,79%
  Giltiga röster 85140 100,00% +5325   79815 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 730 0,85% -289 -0,41 1019 1,26%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,03% -3 -0,01 32 0,04%
VDT Valdeltagande 85899 86,30% +5033 +2,70 80866 83,59%
  Antal röstberättigade 99536   +2800   96736  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
55,03% 3,78% 10,92% 8,43% 11,14% 1,73% 4,00% 3,89% 1,08% 0,43%   87,97%
54,15% 5,98% 11,59% 10,30% 7,20% 1,46% 6,65% 2,13% 0,55% 0,43%   90,69%
64,53% 7,60% 10,53% 10,53% 2,93% 0,40% 1,20% 2,00% 0,27%     90,04%
53,30% 4,91% 12,77% 10,45% 8,39% 1,43% 3,93% 4,29% 0,54% 0,88%   83,64%
54,30% 5,09% 13,78% 12,49% 7,49% 1,11% 2,96% 2,50% 0,28% 0,28%   90,33%
57,05% 4,29% 11,43% 9,33% 9,43% 1,33% 3,52% 3,33% 0,29% 0,57%   89,19%
49,95% 6,35% 11,94% 10,30% 9,97% 3,29% 4,16% 2,63% 1,42% 0,44%   84,99%
42,49% 5,32% 10,17% 8,14% 16,59% 4,62% 5,56% 6,03% 1,10% 0,62%   86,02%
52,47% 5,76% 11,43% 10,88% 8,50% 1,46% 5,76% 2,83% 0,91% 0,18%   90,13%
31,66% 2,09% 6,17% 5,02% 30,51% 5,43% 9,40% 8,67% 1,04% 1,24%   81,91%
47,18% 4,90% 13,51% 7,22% 12,67% 2,96% 7,22% 3,61% 0,74% 0,37%   91,02%
63,91% 6,05% 10,48% 14,90% 0,93% 0,23% 1,51% 1,63% 0,35% 0,35%   85,69%
50,93% 6,08% 13,49% 9,41% 9,41% 1,56% 5,56% 2,89% 0,67% 0,52%   93,13%
64,72% 7,32% 10,10% 8,10% 3,14% 1,74% 2,96% 1,57% 0,35% 0,17%   88,87%
17,10% 2,61% 5,87% 4,18% 44,65% 6,79% 7,96% 9,66% 1,17% 1,29% 0,13% 79,29%
17,04% 0,92% 3,70% 2,38% 51,92% 7,93% 6,47% 7,53% 2,11% 0,13%   67,50%
13,35% 0,91% 3,48% 5,47% 49,25% 11,03% 7,21% 7,38% 1,91% 1,47%   71,08%
26,75% 2,89% 8,05% 7,69% 32,46% 6,70% 6,42% 8,12% 0,92% 0,84% 0,07% 76,39%
17,52% 1,06% 7,40% 4,53% 40,33% 10,88% 6,95% 9,97% 1,36% 0,45%   77,33%
22,86% 0,64% 5,87% 6,77% 35,76% 11,11% 6,13% 9,45% 1,40% 0,38%   73,94%
25,51% 2,99% 8,97% 6,24% 29,90% 8,44% 8,36% 7,39% 2,20% 1,30% 0,09% 84,04%
24,70% 1,84% 8,08% 4,32% 35,17% 8,26% 8,08% 7,35% 2,20% 0,82%   81,70%
13,90% 1,51% 6,24% 3,73% 35,45% 14,90% 12,69% 8,46% 3,12% 0,60%   75,68%
26,04% 3,06% 8,85% 5,87% 24,94% 9,79% 14,55% 4,09% 2,81% 0,25% 0,08% 78,55%
17,19% 1,87% 5,88% 3,03% 29,83% 16,47% 15,58% 6,14% 4,01% 1,23%   80,98%
22,16% 4,19% 8,85% 5,07% 29,86% 9,86% 11,76% 6,08% 2,16% 1,07%   84,47%
19,67% 3,81% 8,58% 5,46% 28,42% 13,52% 13,52% 4,59% 2,43% 1,45%   81,09%
23,27% 2,99% 9,51% 6,45% 31,05% 8,02% 10,14% 7,47% 1,10% 0,93% 0,16% 81,34%
26,98% 3,00% 10,91% 6,33% 26,98% 7,58% 10,07% 6,08% 2,08% 1,64% 0,08% 82,07%
20,14% 4,05% 7,10% 3,96% 25,09% 13,76% 16,19% 6,47% 3,24% 1,24%   82,92%
26,62% 2,33% 7,85% 3,39% 32,87% 7,32% 10,29% 7,21% 2,12% 2,38%   78,54%
28,65% 3,72% 8,88% 5,26% 23,84% 9,97% 12,42% 5,17% 2,09% 0,90%   84,51%
18,67% 3,91% 7,33% 5,77% 21,41% 18,57% 19,26% 2,64% 2,44% 0,87% 0,10% 86,52%
25,70% 3,77% 7,91% 5,43% 21,48% 13,94% 15,22% 4,45% 2,11% 1,63%   84,26%
19,72% 2,03% 6,82% 3,84% 28,36% 15,25% 16,52% 3,94% 3,52% 0,74%   83,41%
21,55% 2,61% 5,58% 2,54% 22,54% 19,15% 19,22% 4,17% 2,61% 1,46% 0,07% 84,53%
15,50% 3,20% 5,02% 2,94% 20,52% 21,47% 22,77% 4,50% 4,07% 1,28%   83,27%
25,79% 2,68% 8,13% 5,16% 23,02% 13,29% 15,18% 4,17% 2,58% 1,08%   78,57%
15,18% 3,23% 3,89% 2,09% 18,69% 23,91% 25,33% 4,17% 3,51% 1,31%   82,98%
16,59% 2,97% 5,66% 2,97% 20,36% 20,84% 22,93% 3,30% 4,38% 0,87%   80,39%
17,05% 2,53% 5,07% 3,38% 24,65% 18,82% 18,05% 7,30% 3,15% 1,21%   77,67%
14,32% 3,50% 4,69% 1,71% 20,97% 21,99% 25,75% 3,84% 3,24% 1,76%   81,72%
24,19% 5,10% 8,90% 5,46% 12,20% 15,65% 23,19% 2,80% 2,51% 0,92%   85,32%
25,38% 3,81% 6,66% 4,30% 22,05% 12,97% 17,20% 4,44% 3,19% 0,69%   83,59%
18,77% 4,24% 8,17% 5,94% 20,04% 14,21% 19,62% 6,36% 2,65% 1,67%   81,27%
31,04% 3,26% 9,78% 8,57% 16,91% 9,06% 16,06% 2,42% 2,90% 0,24%   88,49%
25,51% 4,31% 11,57% 41,13% 7,77% 2,36% 3,55% 3,21% 0,59% 0,50%   87,05%
33,23% 5,99% 8,94% 13,14% 13,46% 8,94% 10,73% 3,47% 2,10% 1,25%   83,81%
25,08% 2,11% 8,02% 9,65% 32,22% 6,46% 6,53% 8,02% 1,90% 1,73% 0,20% 83,66%
42,62% 3,01% 11,16% 16,88% 14,23% 2,77% 5,31% 3,07% 0,94% 0,53% 0,06% 89,59%
18,04% 1,92% 5,41% 3,27% 42,28% 9,36% 10,37% 7,44% 1,92% 1,11% 0,22% 75,29%
23,09% 2,03% 7,02% 7,12% 41,40% 5,90% 6,71% 5,80% 0,92% 0,61%   76,67%
51,16% 4,19% 13,04% 11,78% 10,38% 1,93% 4,92% 2,20% 0,40% 0,66%   91,59%
15,78% 1,96% 4,71% 5,20% 43,33% 8,63% 8,73% 10,00% 1,67% 1,45%   78,05%
15,82% 0,96% 3,74% 6,52% 58,49% 6,04% 4,41% 3,26% 0,77% 0,95%   68,29%
55,03% 5,03% 12,06% 12,90% 6,28% 1,17% 4,36% 2,43% 0,75% 1,24%   89,23%
26,80% 2,53% 9,73% 10,80% 29,20% 6,00% 6,80% 7,33% 0,80% 1,19%   81,97%
22,83% 1,83% 6,39% 10,31% 35,29% 6,39% 7,70% 7,50% 1,76% 1,03% 0,19% 79,06%
41,15% 2,75% 9,60% 25,63% 12,35% 1,84% 3,01% 3,42% 0,25% 0,33%   89,77%
50,19% 5,42% 13,20% 10,76% 10,91% 1,60% 4,27% 3,28% 0,38% 0,68% 0,08% 90,05%
16,94% 1,21% 3,63% 3,74% 47,30% 10,45% 8,36% 6,38% 1,98% 0,87% 0,11% 71,72%
39,10% 3,76% 10,00% 12,71% 20,00% 4,81% 6,17% 2,63% 0,83% 1,04%   90,08%
46,51% 4,63% 11,31% 12,06% 13,28% 3,57% 5,69% 2,66% 0,30% 0,38%   92,07%
40,97% 5,46% 12,91% 7,46% 9,92% 5,23% 12,99% 3,54% 1,54% 0,76%   90,54%
45,40% 5,43% 11,95% 9,96% 13,32% 2,40% 8,86% 1,79% 0,89% 0,48% 0,14% 89,99%
49,67% 5,04% 12,83% 8,33% 9,21% 3,18% 7,57% 3,29% 0,88% 0,22%   92,04%
60,68% 7,34% 10,83% 9,88% 3,56% 0,94% 4,58% 1,53% 0,65% 0,29%   91,09%
42,42% 5,23% 12,93% 19,55% 8,70% 1,85% 5,39% 3,08% 0,85% 0,69% 0,08% 92,90%
41,97% 5,48% 10,65% 9,72% 11,88% 5,11% 9,72% 4,06% 1,42% 0,49%   85,68%
50,51% 5,14% 11,38% 12,48% 9,25% 2,57% 4,92% 2,86% 0,88% 0,73% 0,07% 84,44%
44,16% 4,14% 11,44% 25,79% 7,91% 1,46% 2,68% 2,07% 0,36% 0,12% 0,12% 86,10%
50,00% 8,11% 10,87% 10,54% 6,86% 2,59% 7,44% 2,34% 1,25% 0,42%   90,37%
38,09% 4,23% 8,67% 5,56% 14,98% 7,10% 15,23% 3,28% 2,86% 0,90% 0,16%  
Göteborg, Väster 33,83% 3,87% 9,03% 8,57% 20,73% 7,76% 9,96% 4,58% 1,67% 0,85% 0,03% 86,30%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
FI Feministiskt initiativ 711 0,84% -208 -0,32 919 1,15%
PP Piratpartiet 553 0,65% +14 -0,03 539 0,68%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 33 0,04% +28 +0,03 5 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 14 0,02% +14 +0,02    
  Frihetspartiet 13 0,02% +13 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 13 0,02% +13 +0,02    
ND Nationaldemokraterna 12 0,01% -23 -0,03 35 0,04%
ENH Enhet 7 0,01% -36 -0,05 43 0,05%
SVP Svenskarnas parti 5 0,01% +5 +0,01    
  Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati 4   +4      
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4   -175 -0,22 179 0,22%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 3   +3      
Sjvåp Sjukvårdspartiet 1   -145 -0,18 146 0,18%
  Spritpartiet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 48 0,06% -310 -0,39 358 0,45%
  Totalt övriga partier 1422 1,67% -802 -1,12 2224 2,79%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Handskriven beteckning Antal
2010
Pensionärspartiet 5
Junilistan 4
Kommunistiska Partiet 4
TilliT 4
Kalle Anka 2
Kommunistiska partiet 2
Partier med färre än 2 röster 27

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se