Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka Norra 29840 23,0% 38,4% 21,8% 16,7% 7,3% 51,4% 48,6% 21,6%  
Botkyrka Södra 35094 20,0% 37,5% 22,3% 20,2% 7,1% 49,6% 50,4% 9,9%  
Botkyrka 64934 21,4% 38,0% 22,1% 18,6% 7,2% 50,4% 49,6% 15,3%

http://www.val.se