Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem 1836 21,1% 30,4% 19,7% 28,8% 6,6% 48,7% 51,3% 7,2%  
Botkyrka 2 Ö Tullingeberg 1284 17,7% 36,2% 24,4% 21,7% 6,5% 49,0% 51,0% 9,4%  
Botkyrka 3 Tullinge Parkhem 1437 18,0% 42,6% 24,6% 14,8% 8,5% 50,5% 49,5% 7,3%  
Botkyrka 4 G:a Tullingeberg 1305 27,0% 33,5% 18,4% 21,1% 5,1% 49,5% 50,5% 7,2%  
Botkyrka 5 Tullinge Gård 817 16,6% 41,4% 18,0% 24,0% 9,3% 49,3% 50,7% 5,0%  
Botkyrka 6 Banslätt/Römossen 1438 14,2% 23,2% 20,2% 42,4% 5,5% 44,8% 55,2% 5,3%  
Botkyrka 7 Tullingeskog 1090 16,0% 39,5% 21,4% 23,1% 7,1% 51,3% 48,7% 5,2%  
Botkyrka 8 Riksten 1083 30,1% 58,6% 8,0% 3,2% 6,0% 48,3% 51,7% 9,3%  
Botkyrka 9 Södra Lanthem 1107 16,5% 41,6% 25,9% 16,0% 9,3% 50,3% 49,7% 5,1%  
Botkyrka 10 Tullinge Villastad Norra 1137 16,7% 52,7% 19,6% 11,0% 6,4% 50,7% 49,3% 6,5%  
Botkyrka 11 Tullinge Villastad Södra 779 16,2% 52,8% 21,4% 9,6% 7,4% 51,7% 48,3% 9,4%  
Botkyrka 13 Segersjö 1367 25,7% 29,9% 22,6% 21,7% 4,6% 47,6% 52,4% 12,6%  
Botkyrka 14 Tumba C 1421 19,7% 28,7% 21,3% 30,3% 5,6% 48,3% 51,7% 10,6%  
Botkyrka 15 Broängen 1182 18,7% 33,8% 26,7% 20,7% 8,3% 50,6% 49,4% 8,0%  
Botkyrka 16 Kassmyra 1203 17,4% 37,3% 25,4% 19,9% 8,8% 51,7% 48,3% 6,0%  
Botkyrka 17 Skäcklinge 1943 22,4% 39,7% 26,6% 11,4% 8,9% 49,4% 50,6% 8,9%  
Botkyrka 18 Storvreten V 1600 24,2% 41,6% 21,6% 12,6% 7,9% 51,6% 48,4% 24,7%  
Botkyrka 19 Storvreten S 1820 23,6% 38,2% 20,7% 17,5% 8,2% 50,0% 50,0% 19,1%  
Botkyrka 20 Storvreten Ö 1407 24,4% 44,1% 18,6% 12,9% 6,9% 49,5% 50,5% 23,7%  
Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk 1645 20,3% 38,6% 25,0% 16,1% 9,8% 50,7% 49,3% 8,0%  
Botkyrka 22 Tuna 1491 21,4% 36,2% 20,1% 22,3% 5,5% 47,8% 52,2% 15,7%  
Botkyrka 23 Nackdala/Solhöjden 1149 16,9% 36,1% 22,3% 24,7% 6,7% 49,3% 50,7% 7,6%  
Botkyrka 24 Kulturen Tumba park 945 23,4% 32,1% 18,9% 25,6% 4,7% 45,5% 54,5% 9,5%  
Botkyrka 26 Uttran 1203 15,1% 36,0% 26,8% 22,0% 8,1% 51,2% 48,8% 6,8%  
Botkyrka 27 Vårsta C/Bremora 1232 16,6% 31,7% 23,2% 28,5% 6,2% 47,0% 53,0% 6,0%  
Botkyrka 28 Grödinge Landsbygd 1501 15,1% 33,5% 31,4% 19,9% 5,2% 53,4% 46,6% 5,7%  
Botkyrka 29 Vårsta/Malmtorp 672 14,9% 38,1% 24,7% 22,3% 6,8% 50,6% 49,4% 5,5%  
Botkyrka Södra 35094 20,0% 37,5% 22,3% 20,2% 7,1% 49,6% 50,4% 9,9%

http://www.val.se