Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 18 Storvreten V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 18 Storvreten V 1600 24,2% 41,6% 21,6% 12,6% 7,9% 51,6% 48,4% 24,7%  
Summa 1600 24,2% 41,6% 21,6% 12,6% 7,9% 51,6% 48,4% 24,7%

http://www.val.se